Fra 11. mai 2022 vil ikke Via Bredbånd lenger tilby
satellittbredbåndstjenester i Norge. For
eventuelle kjøpsforespørsler, følg linken
nedenfor.

bdry.no